استخدام در فروشگاههاي خليج فارس -فاروج - شيروان - بجنورد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بجنوردارسال شده در   11 اردیبهشت 1390-01 May 2011بازدید 4973


استخدام در فروشگاههاي خليج فارس -فاروج - شيروان - بجنورد


منشي ،‌فروشنده ،‌مدير داخلي خانم نميه وقت ،‌مدير خانم يا آقا با ضمانت يا مشارکت در شهرهاي فاروج - شيروان ، بجنورد با خوابگاه

تلفن : 09157359235


استخدام در فروشگاه های خليج فارس فاروج شيروان بجنورد
اخبار روزنامه ها