استخدام شرکت کشتیرانی هوپاد دریا(والفجر)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بوشهرارسال شده در   20 شهریور 1391-10 September 2012بازدید 6989استخدام شرکت کشتیرانی هوپاد دریا(والفجر)


شرکت کشتیرانی هوپاد دریا(والفجر) وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  شعبه بوشهر

به 1 نفر لیسانس مدیریت بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی جهت استخدام نیازمند میباشد. 
جهت مراجعه  آدرس:بوشهر-صلح آباد کشتیرانی والفجر مراجعه و رزومه خودرا حضورا تحویل دهید

شماره تماس:۰۷۷۱-۲۵۳۰۲۴۶
ایمیل:BSH.OFFICE@HDSAC.NET
ساعات مراجعه :اداری
آخرین مهلت:30شهریور ماه ۹۱
استخدام شرکت کشتیرانی هوپاد دریا والفجر استخدام کشتیرانی
اخبار روزنامه ها