آگهی استخدام دانشگاه علمی کاربردی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بوشهرارسال شده در   12 آذر 1391-02 December 2012بازدید 9849آگهی استخدام دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استانی بوشهر در نظر دارد تعداد 3 نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین افراد واجد شرایط (طبق جدول ذیل) به صورت قراردادی با  انجام کار معین استخدام نماید.


داوطلبان واجد شرایط می توانند تصویر مدارک تحصیلی، تصویر کارت پایان خدمت، تصویر کارت ملی، تصویرشناسنامه خود وافراد تحت تکفل، رزومه کاری را حداکثر تاتاریخ 17/09/91 به آدرس : بوشهر- خیابان بهمنی- دانشگاه جامع علمی کاربردی واحداستانی بوشهر ارسال نمایند.


بدیهی است به مدارکی که بعد از تاریخ مذکور وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنين هزينه نشر آگهی بر عهده پذيرفته شده خواهد بود.


ردیف

مدرک تحصیلی ورشته تحصیلی مورد نیاز

تعداد مورد نیاز

جنسیت (مرد)

1

لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های کامپیوتر و IT

یک

*

2

لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های آمار،مدیریت،حسابداری، برنامه ریزی درسی و رشته های مهندسی

دو

*

روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی

واحداستان بوشهر
آگهی استخدام دانشگاه علمی کاربردی
اخبار روزنامه ها