استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در چهارمحال بختیاری

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام چهارمحال و بختیاریارسال شده در   10 شهریور 1392-01 September 2013بازدید 1601استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در چهارمحال بختیاریشرکت مهندسین مشاور فعال در زمینه های سد سازی جهت تکمیل کادر نظارت کارگاهی خود واقع در استان چهارمحال و بختیاری نیاز به یک نفر کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه با مدرک مهندسی عمران یا صنایع با مشخصات زیر دارد:
حداقل ۶ یا ۷ سال سابقه کاری مرتبط، آشنا با پروژه های سد سازی و نیروگاه (عملیات خاکی، تونل، ساختمان، نیروگاه و …)
آشنا با نرم افزارهای MSP – P3 or P6 -Office
آشنا با مستند سازی، تهیه گزارش های مدیریتی و برنامه ریزی امور پروژه
مهلت ارسال رزومه:۲۰/۰۷/۱۳۹۲
ارسال رزومه به:
ppc92employ@gmail.comا
استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه


شرکت مهندسین مشاور فعال در زمینه های سد سازی جهت تکمیل کادر نظارت کارگاهی خود واقع در استان چهارمحال و بختیاری نیاز به یک نفر کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه با مدرک مهندسی عمران یا صنایع با مشخصات زیر دارد:
حداقل ۶ یا ۷ سال سابقه کاری مرتبط، آشنا با پروژه های سد سازی و نیروگاه (عملیات خاکی، تونل، ساختمان، نیروگاه و …)
آشنا با نرم افزارهای MSP – P3 or P6 -Office
آشنا با مستند سازی، تهیه گزارش های مدیریتی و برنامه ریزی امور پروژه
مهلت ارسال رزومه:۲۰/۰۷/۱۳۹۲
ارسال رزومه به:
ppc92employ@gmail.com


استخدام چهارمحال بختیاری استخدام در چهارمحال بختیاری استخدام کارشناس در چهارمحال بختیاری
اخبار روزنامه ها