استخدام دیپلم در فرماندهي انتظامي استان قم

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دیپلمارسال شده در   02 بهمن 1388-22 January 2010بازدید 7400


استخدام دیپلم در فرماندهي انتظامي استان قم

گروه استان ها – رئيس گزينش و استخدام انتظامي استان قم گفت:"فرماندهي انتظامي استان قم از بين دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم استخدام مي کند." به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سرگرد"معراج" رئيس گزينش و استخدام انتظامي استان قم در تشريح جزئيات اين خبر گفت:"فرماندهي انتظامي استان قم به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از بين جوانان متعهد و کارآمد (مرد) در مقطع 5 ساله درجه داري با مدرک تحصيلي ديپلم از طريق آزمون ورودي استخدام مي کند." وي حداقل سن براي داوطلبان را 18 و حداکثر سن را 23 سال عنوان کرد و افزود:"در صورت انجام خدمت سربازي، مدت مذکور به حداکثر سن اضافه مي شود، همچنين شرط سني براي خانواده هاي شهدا، جانبازان و مفقود الاثرها تا پنج سال افزوده مي شود." معراج معدل حداقل 14 را براي داوطلبان الزامي دانست و ادامه داد:"براي خانواده هاي معظم شهداء، ايثارگران، نيروهاي مسلح، بسيجيان با يک سال عضويت فعال، حافظان حداقل يک جزء قرآن و دارندگان مقام قهرماني استاني و يا کشوري حداقل معدل 12 منظور مي شود." معراج دارا بودن حداقل 170 سانتيمتر قد، مدرک رايانه و رانندگي پايه 2 و نداشتن مهر غيبت در دفتر چه خدمت نظام وظيفه (مشمولان) و معافيت پزشکي و همچنين قبولي در آزمون ورودي(30/11/1388) و تحقيقات محلي را از ديگر شرايط استخدام برشمرد. رئيس گزينش و استخدام انتظامي استان قم، اضافه کرد:"متقاضيان داراي شرايط فوق مي توانند به اداره گزينش و استخدام انتظامي استان قم واقع در خيابان باجک، بين کوچه هاي 46 و 48، طبقه بالاي موسسه مالي و اعتباري قوامين مراجعه کنند."
اخبار روزنامه ها