استخدام پزشک رادیولوژی در یک مرکز درمانی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   10 اردیبهشت 1392-30 April 2013بازدید 2059
استخدام پزشک رادیولوژی در یک مرکز درمانی


مرکز درمانی نیازمند به , مسئول فنی جهت , رادیولوژی و سونوگرافی
1392/2/9 الی 1392/2/12
24 ـ 55683620


استخدام دندانپزشک
اخبار روزنامه ها