استخدام داروساز 90/03/12

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   12 خرداد 1390-02 June 2011بازدید 1752


داروساز- SOP - GDP- GSP شركتهاي داروئي

مشاوره در مورد روشهاي بهينه توزيع و انبارداري GDP -GSP و اجراي رويه هاي استاندارد SOP در شركتهاي توزيع داروئي در شمالغرب كشور
تلفن : 09148917768
1390/3/4 الی 1390/3/14
09148917768


استخدام داروساز
اخبار روزنامه ها