استخدام پزشک نماینده علمی در بازاریابی شرکت واردات دارو

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   10 آذر 1390-01 December 2011بازدید 3233استخدام پزشک نماینده علمی در بازاریابی شرکت واردات دارو

عنوان شغلی : نماينده علمی در بازاريابی
پزشک عمومی ، دكتر داروساز ، دامپزشک ، پرستار ، كارشناس مامائی


استخدام پزشک نماینده علمی در بازاریابی شرکت واردات دارو


پایان مهلت اعتبار آگهی 20 آذر 90
استخدام پزشک،نماینده علمی در بازاریابی،شرکت واردات دارو
اخبار روزنامه ها