استخدام تعدادی پزشک با تخصص های گوناگون

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   19 دی 1391-08 January 2013بازدید 1188

استخدام تعدادی پزشک با تخصص های گوناگون


استخدام در  درمانگاه خیریه , درانتهای خیابان جیحون , نیازمند پاتولوژیست , یامتخصص علوم آزمایشگاهی , جهت مسئول فنی , آزمایشگاه می باشد.

مهلت و شماره تماس:

1391/10/16 الی 1391/10/19


55146061 - 55146060


استخدام استخدام تعدادی پزشک استخدام پزشک متخصص استخدام پزشک جهت کار در درمانگاه
اخبار روزنامه ها