استخدام فیزیوتراپیست جهت کار در یک کلینیک

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   17 بهمن 1391-05 February 2013بازدید 1336


استخدام فیزیوتراپیست جهت کار در یک کلینیک
فیزیوتراپیست خانم جهت , شیفت عصر در کلینیک خصوصی , فیزیوتراپی درغرب تهران نیازمندیم.

مهلت و شماره تماس :


1391/11/16 الی 1391/11/18

88265536 - 88271502استخدام پزشک استخدام فیزیوتراپیست
اخبار روزنامه ها