استخدام کارشناس کامپیوتر سخت افزار در شركت مهندسی کامپیوتری

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس برق و کامپیوترارسال شده در   11 دی 1390-01 January 2012بازدید 3941استخدام کارشناس کامپیوتر سخت افزار در شركت مهندسی کامپیوتری

عنوان شغلی : مهندس پشتیبان سخت افزار / مهندس فروش سخت افزار
مدرک تحصيلی : کارشناسی کامپیوتر
گرایش : سخت افزار
استخدام کارشناس کامپیوتر سخت افزار در شركت مهندسی کامپیوتری
پایان مهلت اعتبار آگهی 20 دی 90استخدام کارشناس کامپیوتر سخت افزار شركت مهندسی کامپیوتری
اخبار روزنامه ها