استخدام منشی مدیر عامل آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   18 بهمن 1391-06 February 2013بازدید 1376استخدام منشی مدیر عامل آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر


منشی مدیرعامل خانم , آشنا به Word ،Excel , زبان انگلیسی , با روابط عمومی قوی , حداقل سن 26 سال.


ملهت و شماره تماس :


1391/11/11 الی 1391/11/19
88491014
استخدام کارمند استخدام منشی استخدام
اخبار روزنامه ها