استخدام کارشناس و مدیر در شركت توليدی و صنعتی فعال در اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   05 دی 1390-26 December 2011بازدید 3034استخدام کارشناس و مدیر در شركت توليدی و صنعتی فعال در اصفهان

شركت توليدی و صنعتی فعال در صنايع مادر جهت تصدی مشاغل در اصفهان دعوت به همکاری می نماید

ليسانس / فوق ليسانس مهندسی پليمر - كارشناس مهندسی فروش
ليسانس / فوق ليسانس عمران - كارشناس مهندسی فروش
ليسانس معماری - كارشناس طراحی سنتی
ليسانس / فوق ليسانس صنايع يا كامپيوتر- كارشناس توسعه سيستمها
فوق ليسانس حسابداری / كارشناس ارشد حسابداری - مدير مالی
ليسانس / فوق ليسانس مديريت بازرگانی يا زبان انگليسی - مدير بازرگانی خارجی

استخدام کارشناس و مدیر در شركت توليدی و صنعتی فعال در اصفهان

پایان مهلت اعتبار آگهی 10 دی 90


استخدام کارشناس مدیر شركت توليدی صنعتی فعال اصفهان
اخبار روزنامه ها