استخدام مدیر و کارشناس در شرکت تولیدی در رشت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام گیلانارسال شده در   19 دی 1390-09 January 2012بازدید 4839


استخدام مدیر و کارشناس در شرکت تولیدی در رشت
دعوت به همكاری شركت بزرگ توليدی و صنعتی واقع در شهر رشت

كارشناسی حسابداری / كارشناس حسابداری
كارشناسی مهندسی مكانيک ، صنايع / كارشناس توليد
كارشناسی مهندسی پليمر / كارشناس تحقيق و توسعه
كارشناسی مديريت بازرگانی، اقتصاد، مكانيک، برق / مدير بازاريابی و فروش
كارشناسی مهندسی صنايع ، مديريت بازرگانی ، اقتصاد / مدير برنامه ريزی
كارشناسی مهندسی برق ، مكانيک / مدير مهندسی

استخدام مدیر و کارشناس در شرکت تولیدی در رشت

پایان مهلت اعتبار آگهی 4 بهمن 90استخدام مدیر کارشناس شرکت تولیدی رشت گیلان
اخبار روزنامه ها