توزیع کارت آزمون استخدام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   14 اسفند 1390-04 March 2012بازدید 6712


توزیع کارت آزمون استخدام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه

برگزاری آزمون : دو نوبت صبح و عصر 19 اسفند سال جاری

مراجعه به وب سایت www.judiciarybar.ir تا 17 اسفند 90

برای سوالات احتمالی: تماس با 22264472 و 22264471

مرحله اول آزمون : کتبی

از قبول شدگان مصاحبه علمی به عمل می آید.


توزیع کارت آزمون استخدام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه
اخبار روزنامه ها