استخدام ۱۰ هزار فارغ التحصیل کارشناس کشاورزی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   18 آبان 1392-09 November 2013بازدید 16183استخدام  ۱۰ هزار فارغ التحصیل کارشناس کشاورزی

محسن موحدیان عطار در مصاحبه تلفنی با خبرنگار واحد مرکزی خبر با اشاره به این که ۱۰ هزار ناظر فنی کشاورزی
بر روشهای تولید در مزارع نظارت داشتند ، گفت: براساس تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با وزارت جهاد کشاورزی قرار بود این نیروها پس از آموزش و کار در مزارع کشاورزی به استخدام وزارتخانه درآیند.
وی افزود: استخدام این افراد براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ، تکلیف قانونی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تاکید کرد: روش استخدام این گروه از فارغ التحصیلان ناظر با استخدام در حوزه های دولتی متفاوت است و ممنوعیت قانونی ندارد.

موحدیان عطار گفت: فهرست اسامی ۱۰ هزار فارغ التحصیل دارای شرایط و آیین نامه های استخدام آنان تهیه شده است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی پس از تعیین محل خدمت این ۱۰ هزار نفر عملیات نهایی استخدام را انجام خواهد داد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: ۱۰ هزار فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی به عنوان ناظران فنی مزارع به صورت حق الزحمه ای با وزارت جهاد کشاورزی کار می کردند.استخدام کارشناس کشاورزی استخدام مهندس کشاورزی
اخبار روزنامه ها