استخدام کارشنا س در مرکز درمانی شمعدانی ملایر در همدان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همدانارسال شده در   10 شهریور 1392-01 September 2013بازدید 1198استخدام کارشنا س در مرکز درمانی شمعدانی ملایر در همدان

تصویر برداری دکتر شمعدانی ملایر

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

همدان

ملایر

دکتر شمعدانی

رادیولوژی

کارشناس

۲

طبق قانون کار

+ پرکیس بیمار

۱۲ ساعت در روز

۰۸۵۱

۲۲۲۹۰۲۰

و ۳۰استخدام همدان استخدام در همدان استخدام کارشناس در همدان استخدام مهندس در همدان
اخبار روزنامه ها