استخدام جهت کار در دفتر کارخانه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همدانارسال شده در   12 آذر 1392-03 December 2013بازدید 1418استخدام جهت کار در دفتر کارخانه

به یک نفر خانم کارشناس یا کارشناسی ارشد رشته علوم دامی جهت کار در دفتر کارخانه در همدان نیازمندیم.

تلفن: 08118353051 الی 3استخدام جهت کار در دفتر کارخانه استخدام در همدان
اخبار روزنامه ها