استخدام اصفهان – لیسانس صنایع

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس صنایع و مکانیک ارسال شده در   30 آبان 1392-21 November 2013بازدید 914


به لیسانس صنایع آشنا به نرم افزار مدیریت پروژه و ایزو جهت همکاری نیازمندیم.

تلفن: 03116687753

اخبار روزنامه ها