استخدام شركت معتبر (زبان انگلیسی)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شرکت های خارجیارسال شده در   18 اردیبهشت 1390-08 May 2011بازدید 5381آگهی دعوت به همكاری یك شركت معتبر (كار در شرایط زبان انگلیسی)

رشته های مورد نیاز : پزشكی ، داروسازی و رشته های مرتبط

استخدام

job


مهلت تماس : 10/03/1390

منبع : دنیای اقتصاد 18/02/1390استخدام شركت زبان انگلیسی
اخبار روزنامه ها