استخدام در سفارت استرالیا

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شرکت های خارجیارسال شده در   04 شهریور 1390-26 August 2011بازدید 24882


استخدام در سفارت استرالیا

Australia Embassy Tehran
Visa Officer Vacancy

The Australia Embanssy in Tehran seeks application for a Visa officer .
refer to :
www.iran.embassy.gov.au/tran/aboutus

Application close on Sunday 4/9/2011


استخدام در سفارت استرالیا
اخبار روزنامه ها