استخدام کارخانه بافندگی واقع در شهریار

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / دعوت به همکاری ارسال شده در   14 آذر 1392-05 December 2013بازدید 1097استخدام کارخانه بافندگی واقع در شهریار

کارخانه بافندگی واقع در شهریار به یک نفر مهندس نساجی نیازمند است.

آدرس ایمیل: dibaknitting@gmail.comاستخدام کارخانه بافندگی واقع در شهریار استخدام کارخانه استخدام کارخانه بافندگی
اخبار روزنامه ها