استخدام مهد کودک شهرک جهان نما

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کرجارسال شده در   03 آذر 1392-24 November 2013بازدید 1547
استخدام مهد کودک شهرک جهان نما

به یک نفر مربی و خدمتکار خانم جهت کار در مهد کودک واقع در شهرک جهان نما در کرج نیازمندیم.
تلفن: 02632303738
استخدام در مهد کودک استخدام مربی استخدام مهد کودک استخدام مهد کودک شهرک جهان نما
اخبار روزنامه ها