استخدام منشی,مهندس,پرستار,برق کار و حسابدار در خوزستان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خوزستانارسال شده در   22 اسفند 1391-12 March 2013بازدید 2397


استخدام منشی,مهندس,پرستار,برق کار و حسابدار در خوزستانتاریخ :    1391/12/21               جنسیت : زن          تلفن :2213208 - 2224556

آدرس مراجعه : مطب دکتر داریوش بهمن نژاد      آدرس محل کار :سیمتری خ شریف زاده بین سقاخانه و پل سیاه


توضیحات :با روابط عمومی بالا


جوشکار

تاریخ :    1391/12/21               جنسیت : مرد          تلفن :ارسال مشخصات بصورت مسج به شماره 09169950137

آدرس مراجعه : شرکت فنی و مهندسی      آدرس محل کار :برق کار صنعتی

تاریخ :    1391/12/20               جنسیت : مرد          تلفن :ارسال مشخصات بصورت مسج به شماره 09169950137آدرس مراجعه : شرکت فنی و مهندسی      آدرس محل کار :مکانیک

تاریخ :    1391/12/21               جنسیت : مرد          تلفن :ارسال مشخصات بصورت مسج به شماره 09169950137

آدرس مراجعه : شرکت فنی و مهندسی      آدرس محل کار :مهندس فنی

تاریخ :    1391/12/21               جنسیت : مرد          تلفن :

آدرس مراجعه : شرکت بازرگانی نفت و گاز      آدرس محل کار :ارسال رزومه به آدرس jobs484@yahoo.com

توضیحات :دارای لیسانس ابزار دقیق - تسلط به قطعات ابزار دقیق و سابقه کار در زمینه مرتبطپرستار كودك

تاریخ :    1391/12/20               جنسیت : زن          تلفن :09168181687

آدرس مراجعه : اهواز      آدرس محل کار :كوي نفت

توضیحات :از ساعت 7:20الي 15:30منشی

تاریخ :    1391/12/20               جنسیت : زن          تلفن :

آدرس مراجعه : شرکت بازرگانی نفت و گاز      آدرس محل کار :ارسال رزومه به آدرس jobs484@yahoo.com

توضیحات :تسلط کامل به امور کامپیوتری و تایپ فارسی و لاتینحسابدار

تاریخ :    1391/12/20               جنسیت : زن          تلفن :

آدرس مراجعه : شرکت بازرگانی نفت و گاز      آدرس محل کار :ارسال رزومه jobs484@yahoo.com

توضیحات :تسلط کامل به امور بیمه ایی و مالیاتی و دفاتر پلمپ و نرم افزار هلومنشی

تاریخ :    1391/12/20               جنسیت : زن          تلفن :09131293699 - 3339513

آدرس مراجعه :      آدرس محل کار :

توضیحات :جهت کار در ساعات بعداز ظهرکارشناس فروش

تاریخ :    1391/12/20               جنسیت : زن و مرد          تلفن :4608028 - 4608030

آدرس مراجعه : شرکت توزیع سراسری دارو (شعبه)      آدرس محل کار :

توضیحات :با یا بدون سابقه
استخدام خوزستان استخدام استخدام منشی در خوزستان استخدام حسابدار در خوزستان استخدام برق کار در خوزستان استخدام کارمند در خوزستان استخدام مکانیک در خوزستان
اخبار روزنامه ها