استخدام مدیر در شرکت تحقیقات موتور مگا

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   30 تیر 1390-21 July 2011بازدید 3879


استخدام مدیر در شرکت تحقیقات موتور مگا


شرکت تحقیقات موتور مگا در نظر دارد جهت تکمیل کادر مهندسی خود در تهران از افراد واجد شرایط به صورت ذیل دعوت به همکاری نماید.

کد 1011 – مدیر گروه مهندسی
لیسانس مهندسی صنایع
آشنا به زبان انگلیسی
حداقل 2 سال سابقه کار
آشنایی به نرم افزار تحلیل فرایند (ترجیحاً Bonita BPM Suite)

کد 1012 – دستیار مدیر گروه مهندسی
لیسانس مهندسی صنایع
آشنا به زبان انگلیسی
سابقه کار ضروری نیست
آشنایی به نرم افزار تحلیل فرایند Bonita BPM Suite

کد 1013 – مسئول هماهنگی گروه مهندسی
دانشجوی مهندسی صنایع
آشنا به زبان انگلیسی
سابقه کار ضروری نیست
آشنایی به نرم افزار تحلیل فرایند Bonita BPM Suite

کد 1014 – مدیر پروژه
آشنا به زبان انگلیسی
حداقل 2 سال سابقه کار در زمینه کنترل پروژه
آشنایی به یکی از نرم افزارهای مرتبط با کنترل پروژه

واجدین شرایط پس از استخدام از مزایای زیر بهره مند خواهند شد:
سرویس ایاب و ذهاب
رستوران و سلف سرویس
تعاونی مسکن کارکنان
تسهیلات بلند مدت خرید خودرو
کمک هزینه سفر
ماموریت های آموزشی خارج از کشور

از متقاضیان گرامی درخواست می شود در صورت تمایل رزومه خود را با درج کد شغل مورد نظر حداکثر تا پایان مردادماه به آدرس ایمیل

job.opportunity.propagator@gmx.com ارسال نمایند.


استخدام مدیر شرکت تحقیقات موتور مگا
اخبار روزنامه ها