استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در زمینه بانکی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مدیرارسال شده در   27 تیر 1392-18 July 2013بازدید 1759استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در زمینه بانکی


یک شرکت معتبر در زمینه بانکی استخدام می نماید.
مسئول دفتر
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
جنسیت : زن
محل استخدام : تهران

ارسال رزومه:

networksupport@eniac-tech.com


استخدام مسئول دفتر استخدام مدیر استخدام مدیر در تهران استخدام مسئول دفتر در تهران
اخبار روزنامه ها