استخدم بازاریاب آشنا به کامپیوتر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بازاریابارسال شده در   12 اسفند 1391-02 March 2013بازدید 2049استخدم بازاریاب آشنا به کامپیوتر


جوانان فعال , و با انرژی , آشنا به کامپیوتر , ماهیانه با2میلیون تومان , در آمد , نیازمندیم.

مهلت و شماره تماس :


1391/12/12 الی 1391/12/13
fg_arya@yahoo.comاستخدام استخدام بازاریاب استخدام بازاریاب فعال
اخبار روزنامه ها