استخدام نيروي يگان حفاظت سازمان زندان ها

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   29 تیر 1390-20 July 2011بازدید 5360


مديرکل امورکارکنان و خدمات اداري سازمان زندان ها از استخدام تعداد 700 نفرنيروي يگان حفاظت سازمان زندان ها خبرداد.
يوسف افضلي با اعلام اين خبرگفت : به منظور تقويت بخش يگان حفاظت سازمان زندان ها ي کشوربا هماهنگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايراني درمرحله اول اين تعداد نيروهاي مورد نيازسازمان که امور مقدماتي استخدام آنها از لحاظ شرايط احراز ، معافيت پزشکي و گزينش آن ها از طريق نيروي مزبور به اتمام رسيده است براي شرکت در دوره هاي آموزشي لازم از طريق آموزش هاي علمي و تخصصي ناجا اعزام مي شوند .‏
وي همچنين افزود: از ابتداي مرداد ماه سال جاري 275 نفر به آموزشگاه ثامن الائمه ،275 نفربه آموزش گاه شهيد بهشتي و 150 نفر به آموزش گاه شهيد چمران اعزام خواهند شد . ‏
مديرکل امورکارکنان و خدمات اداري سازمان زندان ها از کمبود شديد نيروي انساني در زندان هاي کشور خبرداد .
افضلي در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اينکه زندانباني از مشاغل سخت و طاقت فرساست،اظهارکرد: کمبود شديد نيروي انساني به ويژه در بخش مراقبان از مهم ترين مشکلات سازمان زندانهاست که اميدواريم با حمايت و همکاري دولت اين مهم مرتفع گردد.
وي افزود: با توجه به سختي کار نيروي مراقب اين مشکل مضاعف شده است و فشاربيش از حد به نيروهاي موجود وارد مي آيد ودردوره هاي طولاني مدت نيروهاي مراقب زودتراز سايرکارکنان دچار فرسودگي شغلي مي شوند .
اين مقام مسوول خاطرنشان ساخت: دردنيا به ازاي هر سه زنداني يک نفرنيرو ارايه خدمات مي کند درحالي که درايران به طور متوسط به ازاي هر13 زنداني يک نيرو وجود دارد و دربرخي از استانها به ازاي 21 نفرزنداني يک نفرنيروخدمت مي کند.‏


استخدام نيروي يگان حفاظت سازمان زندان ها
اخبار روزنامه ها