سرپرست ارتباطات مشتریان 90/10/28

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   28 دی 1390-18 January 2012بازدید 3658


سرپرست ارتباطات مشتریان

تسلط بر مفاهیمCRM
آشنایی با استاندارهای رضایت مشتری
توانایی راهبردهای تیم،آشنایی با زبان انگلیسی

سرپرست ارتباطات


سرپرست ارتباطات مشتریان
اخبار روزنامه ها