بالاترين نرخ استخدام جهان در خاورميانه و آفريقا

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   15 بهمن 1390-04 February 2012بازدید 2508


بالاترين نرخ استخدام جهان در خاورميانه و آفريقا


مديران بيشتري در خاورميانه و آفريقا نسبت به ساير نقاط جهان اعلام كردند در 12 ماه گذشته افزايش استخدام داشته اند در حالي كه مديران آسيايي عنوان كرده اند در سال جاري شغل‌هاي بيشتري اضافه مي كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پانزدهمين نظرسنجي سالانه جهاني از مديران عامل شركت‌ها كه توسط شركت پرايس واترهاوس كوپرز انجام گرفت، نشان داد بيش از نيمي از مديران عامل مورد نظرسنجي انتظار دارند شمار كارمندانشان را در 12 ماه آينده افزايش دهند البته اين تصوير از صنعتي به صنعت ديگر متفاوت است و استخدام در بخش سرگرمي و رسانه بيش از هر بخش ديگري خواهد بود.

40 درصد از مديران عامل گفتند نسبت به رشد درآمد شركتشان در 12 ماه آينده مطمئن هستند كه نسبت به 48 درصد در سال گذشته كاهش يافته اما همچنان بالاتر از 31 درصد در سال 2010 است.

بزرگ‌ترين افت اعتماد در اروپايي غربي بود كه بحران بدهي دولتي گريبانگير آن شده است. تنها يك چهارم مديران عامل اروپايي گفتند نسبت به رشد درآمدشان مطمئن هستند كه نسبت به حدود 40 درصد در سال گذشته، كاهش چشمگيري يافته است.

اعتماد كوتاه مدت نيز در ميان مديران عامل در آسيا اقيانوسيه كاهش داشت و اعتماد در ميان آنها از 54 درصد در سال گذشته به 42 درصد رسيد. در آمريكا 41 درصد از مديران عامل نسبت به رشد كوتاه مدت مطمئن بودند كه كمتر از 45 درصد در سال گذشته است. اما اعتماد در ميان مديران عامل آفريقايي از 50 درصد در سال گذشته به 57 درصد افزايش داشت.

همچنين بزرگ‌ترين نگراني مديران عامل جهاني، نامعلومي رشد اقتصادي، بي ثباتي در بازارهاي سرمايه، واكنش‌هاي دولتي به كسري و بار بدهي، بي ثباني نرخ ارزي و مقررات بود.

نتايج اين نظرسنجي كه بر مبناي مصاحبه از هزار و 258 مديرعامل بود، در نشست مجمع جهاني اقتصاد در داووس منتشر شد.نرخ استخدام
اخبار روزنامه ها