استخدام پرستار ccu و post cath در شركت توسعه طب قلب

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   17 آذر 1390-08 December 2011بازدید 2557

استخدام پرستار ccu و post cath در شركت توسعه طب قلبشرکت توسعه طب قلب از پرستاران با تخصص های زير را به همكاری دعوت
می نمايد:

1-پرستار Ccu
2- پرستار Post cath

تلفن تماس :48992115-44022634پایان مهلت اعتبار آگهی 22 آذر 90
استخدام پرستار،ccuپرستار،post cathپرستار،شركت توسعه طب قلب
اخبار روزنامه ها