نظام پرستاری ظرف 24 ساعت پرستار در تهران استخدام می کند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   18 مهر 1391-09 October 2012بازدید 5003
نظام پرستاری ظرف 24 ساعت پرستار در تهران استخدام می کند

با توجه به کمبود شدید پرستار در تهران سازمان نظام پرستاری اعلام کرده با مراجعه پرستاران، آنها را ظرف 24 ساعت استخدام می کند.
به گزارش پرتال دانشگاهی کشور و به نقل باشگاه خبرنگاران میرزا بیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری  گفت: شهر تهران با کمبود پرستار مواجه است اگر پرستاری بخواهد در بیمارستان های تهران مشغول به کار شود ما 24 ساعته او را مشغول به کار می کنیم.
وی گفت: البته باید توجه داشت که بیمارستان های دولتی تهران باید فرقی با بیمارستان های شهرستان داشته باشند در واقع برای پرستاران شهرستانی جاذبه از جمله حقوق و مزایا ایجاد کنند تا میل و رغبت آنها به کار در تهران ایجاد شود.
افزایش 20 درصدي حقوق پرستاران مشغول در بخش های سخت
دکتر ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه این بحث افزود: اگر پرستاری بخواهد در بیمارستان های ما جذب شود ما سریعا اقدامات جذب او را فراهم می کنیم.
وی در پاسخ به این که چه نوع جاذبه ای برای استخدام پرستاران ایجاد کرده اید اظهار داشت: پرستارانی که در بخش های سخت کار می کنند 20 درصد به حقوق آنها اضافه می شود، همچنین باید بتوانیم مسائل آرامش و آسایش آنها را ایجاد کنیم.
ارتقا سهم پرستاران در بازبینی نظام نوین
لاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: در حال حاضر در کانون نظام نوین یک باز بینی صورت گرفته است که در آن سهم پرستاران ارتقا پیدا کرده است.به بیمارستان ها اجازه دادیم تا از کارانه ای که در اختیار دارند می توانند برای پرستاران اضافه کنند.
وی گفت: البته اضافه پرداخت کارانه در بیمارستان های هئیت امنایی، بهتر است البته باید توجه داشت که منابع خوبي داشته باشند.
پرستار نظام پرستاری
اخبار روزنامه ها