استخدام پرستار و سوپروایزر در بیمارستان فوق تخصصی بهمن

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   03 اسفند 1391-21 February 2013بازدید 2388استخدام پرستار و سوپروایزر در بیمارستان فوق تخصصی بهمنبیمارستان فوق تخصصی بهمن جهت کادر درمانی خود استخدام می کند.
پرستار
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران


سوپروایزر
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
محل استخدام : تهران
شرایط : با سابقه کار

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیمارستان مراجعه کنند


82499506- 7
استخدام استخدام پرستار استخدام سوپروایزر استخدام پرستار در بیمارستان بهمن
اخبار روزنامه ها