استخدام دستگاه های اجرایی آذربايجان غربی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام ارومیهارسال شده در   23 تیر 1390-14 July 2011بازدید 11507


استخدام 60 نفر در دستگاه های اجرایی آذربايجان غربی


معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار آذربايجان غربی  گفت : به استناد بخشنامه تفويض اختيار رياست جمهوري به استانداران و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مجوز جذب و استخدام 60 نفر در هشت دستگاه اجرايي از معاونت مديريت و سرمايع انساني رياست جمهوري از محل سهميه هاي باقيمانده برنامه چهارم توسعه اخذ و صادر شد.

به گزارش خبرگزاري آريا،  محمد طالبي افزود : داوطلبان مي توانند تا تاريخ 31 /5/90با مراجعه به سايت پرتال استانداري بر اساس رشته شغلي و با رعايت احراز آن ثبت نام کرده و آزمون آنها در موعد مقرر به شکل متمرکز با نظارت اين معاونت در اروميه برگزار خواهد شد.
وي اظهار کرد: افراد واجد شرايط از طريق آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي و گزينش به صورت پيماني به استخدام دستگاه هاي اجرايي در مي آيند.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار آذربايجان غربي افزود : برنامه اصلاحات در نظام اداري و مديريت دولتي در برگيرنده تلاشي نظام يافته و يکپارچه است و نشات گرفته از متن سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در چهارچوب سياست هاي دولت خدمت گذار مي باشد.
طالبي افزود : ما بر آن هستيم تا با توانمند سازي نيروهاي انساني دستگاه هاي اجرايي استان و استخدام کارشناسان کار آمد و متخصص توان علمي و عملياتي آنها را بالا برده و در توسعه استان نقش موثري ايفا کنيم .
محمد طالبي ، عملياتي نمودن برنامه هاي تحول نظام اداري بويژه عدالت استخدامي و برگزاري آزمون استخدام هاي دولتي و ايجاد وحدت رويه يکسان و توزيع و تخصيص مجوزهاي استخدامي با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته  را از اولويت برنامه هاي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداری آذربايجان غربی عنوان کرد.استخدام دستگاه های اجرایی آذربايجان غربی
اخبار روزنامه ها