استخدام کارشناس ,کارمند و مدیر در دانشگاه ارومیه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام ارومیهارسال شده در   29 امرداد 1392-20 August 2013بازدید 5845
دانشگاه ارومیه در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود 20 نفر از واجدین شرایط را از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت قرارداد محدود به زمان معین استخدام می نماید.


کارشناس آزمایشگاه فیزیک (هسته ای)
تخصص های مورد نیاز : دارا بودن دانش نامه لیسانس فیزیک (گرایش هسته ای)
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
محل استخدام : آذربایجان غربی

کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تخصص های مورد نیاز : دارا بودن دانش نامه لیسانس در رشته تحصیلی زیست شناسی جانوری
مقطع تحصیلی : کارشناسی
محل استخدام : آذربایجان غربی
رشته های تحصیلی قابل قبول : زیست شناسی جانوری،

کارشناس آزمایشگاه شیمی
مقطع تحصیلی : کارشناسی
محل استخدام : آذربایجان غربی
رشته های تحصیلی قابل قبول : شیمی،

کارشناس آزمایشگاه علوم خاک
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
محل استخدام : آذربایجان غربی
رشته های تحصیلی قابل قبول : علوم خاک،

کارشناس آزمایشگاه دامپزشکی
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
محل استخدام : آذربایجان غربی
رشته های تحصیلی قابل قبول : علوم آزمایشگاهی دام پزشکی،

کتابدار
مقطع تحصیلی : کارشناسی
محل استخدام : آذربایجان غربی
رشته های تحصیلی قابل قبول : کتابداری , علوم کتابداری و اطلاع رسانی، برنامه ریزی کتابداری،

کارگزین
تخصص های مورد نیاز : تسلط به کامپیوتر و داشتن مهارت های هفت گانه ICDL
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
محل استخدام : آذربایجان غربی
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های گروه امور اداری و مدیریت، اقتصاد، امور مالی و حسابداری،

مسئول دفتر
تخصص های مورد نیاز : تسلط به کامپیوتر و داشتن مهارت های هفت گانه ICDL
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
محل استخدام : آذربایجان غربی
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های گروه امور اداری و مدیریت، علوم اجتماعی، روان شناسی،

کارپرداز
تخصص های مورد نیاز : تسلط به کامپیوتر و داشتن مهارت های هفت گانه ICDL
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
محل استخدام : میاندوآب
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های گروه امور اداری و مدیریت، امور مالی و حسابداری،


کارشناس امور آموزشی
تخصص های مورد نیاز : تسلط به کامپیوتر و داشتن مهارت های هفت گانه ICDL
مقطع تحصیلی : کارشناسی
محل استخدام : آذربایجان غربی
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی و علوم تربیتی،

کاردان آزمایشگاه فیزیک
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
جنسیت : مرد
محل استخدام : آذربایجان غربی
رشته های تحصیلی قابل قبول : مکانیک (ساخت و تولید)،


متصدی امور دفتری
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
محل استخدام : آذربایجان غربی
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های گروه امور اداری، مدیریت، امور مالی و حسابداری،


استخدام در ارومیه استخدام ارومیه استخدام در دانشگاه ارومیه استخدام کارشناس در دانشگاه ارومیه استخدام مدیر در دانشگاه ارومیه
اخبار روزنامه ها