ارسال 19 هزار پرونده جذب هيئت علمي به وزارت علوم

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   25 اسفند 1389-16 March 2011بازدید 3510


رئيس مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم گفت: از مهر 87 تاکنون 19 هزار پرونده جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و ساير مراکز آموزشي در هيئت مرکزي جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم بررسي شده که از اين تعداد 12 هزار و 900 پرونده در زمان دولت دهم مورد بررسي قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا مرداني در هفتمين نشست مديران دفاتر تحقيق سراسر کشور گفت: عملکرد مرکز جذب اعضاي هيئت علمي رشد کمي و کيفي بسيار مطلوبي را نشان مي دهد.
وي ابراز اميدواري کرد: با تصويب ساختار سازماني، اختصاص رديف اعتباري مستقل در بودجه سال آينده و اختصاص نيروي انساني مورد نياز شاهد توسعه بيشتر فعاليتهاي اين مرکز و افزايش سرعت، دقت و کيفيت باشيم.
رئيس مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم با اشاره به دو مرحله فراخوان جذب اعضاي هيئت علمي گفت: در فراخوان دوم که در بهمن ماه صورت گرفت بيش از 7 هزار فارغ التحصيل دوره دکتري شرکت کردند که بيشترين افراد ثبت نامي را فارغ التحصيلان رشته هاي شيمي به خود اختصاص داده است.
وي افزود: در فراخوان بهمن ماه جذب اعضاي هيئت علمي، بيشترين تقاضاها براي دانشگاههاي استانهاي تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوي، مازندران و سمنان بوده است و دانشگاههاي تهران، علم و صنعت ايران، پيام نور، شيراز، صنعتي شريف، صنعتي اصفهان و تربيت معلم درميان سه اولويت انتخابي متقاضيان بيشترين تعداد تقاضا را داشتند.
به گفته مرداني پرونده هاي رسيده به وزارت علوم از مراکزي مانند مدرسين دانشگاههاي جامع علمي کاربردي، پيام نور، اعضاي هيئت امنا، روساي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي ارسال شده است.
وي آموزش و توانمندسازي محققين و کارکنان اين مرکز، جذب محققين جديد براي دفاتر تحقيق، استقلال دفاتر تحقيق، افزايش تعامل دفاتر تحقيق با هيئتهاي اجرايي جذب اعضاي هيئت علمي، تشکيل شبکه اجتماعي جذب، تشکيل هيئتهاي اجرايي براي موسسات غيرانتفاعي، تقويت ارتباط هيئتهاي اجرايي با هيئت مرکزي، دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و توسعه سامانه جامع الکترونيکي جذب را از مهمترين برنامه هاي مرکز جذب اعضاي هيئت علمي در سال آينده اعلام کرد.

اخبار روزنامه ها