جزئیات افزایش حقوق اعضای هیئت علمی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   19 تیر 1390-10 July 2011بازدید 7697


جزئیات افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
هیئت‌های امنای دانشگاهها که اختیار دارند برای افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاهها مصوبه بگذرانند به گفته معاون اداری مالی وزارت علوم امسال مصوبه‌ای نخواهند داشت اما افزایش حقوق 10 درصدی مانند سایر کارمندان دولت برای دانشگاهیان نیز اعمال می‌شود.

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها در سال جاری گفت: قانونی که برای افزایش حقوق کارمندان دولت و اعضای هیئت علمی وجود دارد امسال یکسان شده و برای دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز اجرا می‌شود و طی آن افزایش 10 درصدی برای حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها ایجاد می‌شود.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم این افزایش 10 درصدی حقوق اعضای هیئت علمی را افزایش فوق‌العاده‌ای برای اعضای هیئت علمی ندانست و آن را مانند افزایش حقوق سایر کارمندان دولت برشمرد.

وی درباره کارکنان غیرهیئت علمی در دانشگاهها نیز به مهر گفت: کارکنان غیرهیئت علمی در دانشگاهها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند بنابراین هیئت امنای دانشگاهها می‌توانند هم برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و هم برای افزایش حقوق کارکنان تصمیم‌گیری کنند.

متکان یادآور شد: هیئت‌های امنای دانشگاهها سال گذشته مصوباتی برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها داشتند که طی آن 30 تا 50 درصد حقوق کارمندان دانشگاه افزایش پیدا کرد. همچنین با تصمیم هیئت‌های امنای دانشگاهها حقوق اعضای هیئت علمی نیز مبلغ قابل توجهی افزایش یافت.

معاون وزیر علوم تأکید کرد: هیئت‌های امنای دانشگاهها امسال دیگر مصوبه‌ای برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان نخواهند داشت.


جزئیات افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
اخبار روزنامه ها