جزئیات دو آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و کارکنان غیر هیئت علمی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   08 آبان 1390-30 October 2011بازدید 15431


جزئیات دو آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و کارکنان غیر هیئت علمی
رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم جزئیات بازنگری و تدوین آیین نامه های استخدامی، تشکیلاتی و مالی معاملاتی این وزارتخانه را تشریح و از اجرایی شدن آیین نامه ها تا پایان سال جاری خبر داد.

مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات تدوین و بازنگری 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی، آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاهها، آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و آیین نامه تشکیلات و سازمان اداری دانشگاهها را مطرح کرد.

جزئیات تدوین یا بازنگری 4 آیین نامه وزارت علوم و دانشگاهها

وی با اشاره به آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور گفت: پیش از این آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی در دانشگاهها بوده و سنگ بنای آن سال 47 و در دانشگاه تهران ریخته شده بود. این آیین نامه اصلاحاتی داشته اما در هیئت امنا منسجم نبود که با تبدیل به آیین نامه کنونی تمام اشکالات آن بازنگری شد.

به گفته معاون وزیر علوم، آیین نامه مالی معاملاتی در وزارت علوم موجوده بوده و هم اکنون بازنگری شده است. تمام ظرفیتهایی که به واسطه بند 20 قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش عالی گنجانده شده در آیین نامه بازنگری شده مالی معاملاتی لحاظ شده است.

ایرانمنش در ادامه ضمن بیان جزئیات آیین نامه استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی تاکید کرد که این آیین نامه برای نخستین بار تدوین می شود.

وی اضافه کرد: کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاهها بر اساس قانون استخدامی کشوری فعالیت می کردند و بعد از آن بر اساس آخرین آیین نامه مدیریت قانون خدمات کشور ادامه فعالیت دادند.

رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم اضافه کرد: از ابتدای سال 90 و بر اساس ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه که صراحت دارد کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاهها هم می توانند آیین نامه استخدامی مستقل داشته باشند، آیین نامه پیشین تغییر کرد. بنابراین آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی در دانشگاهها را هم می توان یک آیین نامه جدید دانست.

ایرانمنش همچنین آیین نامه تشکیلاتی و سازمان اداری دانشگاهها را آیین نامه ای جدید عنوان کرد که پیش از این در وزارت علوم و دانشگاهها تدوین نشده بود. براساس این آیین نامه، شاخصهای کمی و کیفی و تشکیلات دانشگاهها و پژوهشگاهها تدوین می شود.

فرصت 15 روزه دانشگاهها برای اعمال نظرات

وی با اشاره به تدوین آیین نامه های جدید دانشگاهها در امور مالی معاملاتی، استخدامی اعضای هیئت علمی، استخدامی کارکنان و تشکیلات و سازمان اداری دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور که از هشت ماه پیش به دستور وزیرعلوم آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت، چهار آیین نامه در کارگروه ها و کمیته های تخصصی تهیه و تدوین و به تازگی به دانشگاهها ارسال شده است. دانشگاهها 15 روز فرصت دارند نقطه نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح و نهایی کردن این آیین نامه ها ارائه کنند.

پیامد تاخیر در عدم ارسال نظرات دانشگاهها

به گفته معاون وزیر علوم، چنانچه دانشگاهها بعد از 15 روز نظری در رابطه با آیین نامه های ارسالی ارائه نکنند به معنای این است که مفاد آن را قبول دارند.

شرایط اجرایی شدن آیین نامه های جدید

وی تاکید کرد که بعد از تصویب نهایی و امضای آیین نامه های جدید توسط وزیر علوم، با توجه به استقلال هیئتهای امنای دانشگاهها هر یک از آنها که آیین نامه های نهایی را به تصویب برسانند می توانند آیین نامه های جدید را اجرایی کنند اما قبل از آن آیین نامه های سابق به قوت خود باقی است.

ایرانمنش، زمان اجرایی شدن چهار آیین نامه جدید در دانشگاهها را حداکثر تا پایان امسال پیش بینی کرد.


آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی کارکنان غیر هیئت علمی
اخبار روزنامه ها