استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   11 دی 1390-01 January 2012بازدید 18788استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

فهرست تقاضاها و سهمیه ردیف استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی سال 90 از سوی وزارت علوم منتشر شد.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس این فهرست 103 دانشگاه و موسسه آموزش عالی میزان ظرفیت استخدامی خود را به تفکیک اعلام کرده اند. 4 هزار و 97 نفر در این موسسات استخدام می شوند.

بیشترین سهمیه اختصاص یافته مربوط به دانشگاه پیام نور با 400 نفر ظرفیت استخدامی و کمترین ظرفیت مربوط به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با 3 نفر سهمیه استخدامی تعلق دارد.

فهرست سهمیه استخدامی در دانشگاهها

نام موسسه

سهمیه استخدام

نام موسسه

سهمیه استخدام

نام موسسه

سهمیه استخدام

بنیاد پژوهشنامه نگاری ایران

5

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

10

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی

5

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

6

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

5

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

8

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

14

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

12

پژوهشگاه صنایع رنگ

7

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

14

پژوهشگاه مواد و انرژی

26

پژوهشگاه هوا و فضا

12

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

30

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)

9

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی

30

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

4

مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه

5

مرکز ملی اقیانوس شناسی

12

مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

20

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

10


فهرست سهمیه استخدامی در پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

نام موسسه

سهمیه استخدام

نام موسسه

سهمیه استخدام

نام موسسه

سهمیه استخدام

بنیاد پژوهشنامه نگاری ایران

5

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

10

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی

5

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

6

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

5

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

8

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

14

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

12

پژوهشگاه صنایع رنگ

7

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

14

پژوهشگاه مواد و انرژی

26

پژوهشگاه هوا و فضا

12

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

30

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)

9

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی

30

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

4

مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه

5

مرکز ملی اقیانوس شناسی

12

مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

20

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

10


فهرست سهمیه استخدامی در سایر مراکز آموزش عالی

نام مرکز

سهمیه استخدام

نام مرکز

سهمیه استخدام

نام مرکز

سهمیه استخدام

آموزشکده فنی تربت حیدریه

7

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

12

دانشکده علوم اقتصادی

35

دانشکده فنی و مهندسی بناب

15

دانشکده فنی و مهندسی گپایگان

10

مجتمع آموزش عالی ایرانشهر

30

مجتمع آموزش عالی بهبهان

20

مجتمع آموزش عالی فسا

20

مجتمع آموزش عالی قوچان

20

مجتمع آموزش عالی گنبد

30

اخبار روزنامه ها