اصلاح فرايند جذب اعضاي هيات علمي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   11 اردیبهشت 1391-30 April 2012بازدید 7700
اصلاح فرايند جذب اعضاي هيات علمي


گروه آزمون و سنجش: مشاور ارشد وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: اصلاح برخي فرايندها و آيين نامه ها از جمله فرايند جذب اعضاي هيات علمي و آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از برنامه هاي اصلي وزارت علوم است. به گزارش ايرنا، دكترعبدالله فرهنگي در حاشيه ديدار با اعضاي هيات رئيسه و روساي دانشكده هاي دانشگاه شهركرد اظهار داشت: دين در آموزش عالي محور حركت وزارت علوم است و اصلاح فرايند ها و آيين نامه هاي اين وزارتخانه نيز مبتني بر گسترش دين مداري و اخلاق در دانشگاه ها است و وي ، ارتقاء كيفيت آموزش عالي و رشد تحصيلات تكميلي در دانشگاه هاي مادر را از سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سالجاري و برنامه توسعه پنج ساله پنجم كشور برشمرد. فرهنگي، افزايش ظرفيت و جذب دانشجويان دكتري در دانشگاه هاي داخل كشور به جاي اعزام دانشجو به برخي دانشگاه هاي همتراز يا با كيفيت پايين تر در خارج از كشور را از توفيقات مجموعه آموزش عالي كشور در اين بخش عنوان كرد. مشاورارشد وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري به منظور شركت در نشست يكروزه مديران مراكز مشاوره دانشگاه هاي منطقه چهار كشور در دانشگاه شهركرد به چهارمحال وبختياري سفر كرده است. اين نشست با حضور مديران مراكز مشاوره دانشگاه هاي زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در استان هاي' چهارمحال و بختياري، اصفهان، مركزي، قم، تهران، لرستان و ايلام' برگزار شد.
جذب اعضاي هيات علمي
اخبار روزنامه ها