شروع مرحله تکمیل ظرفیت جذب هیات علمی از فردا

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   24 اردیبهشت 1391-13 May 2012بازدید 8319شروع مرحله تکمیل ظرفیت جذب هیات علمی از فردا

پرتال دانشگاهی به نقل از خبرگزاری مهر:رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، با اشاره به جزئیات مرحله تکمیل ظرفیت جذب هیات علمی گفت: سه گروه از افراد می توانند با توجه به شرایط اعلام شده از 25 اردیبهشت ماه در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند و اولویت های خود را انتخاب کنند.

محمدرضا مردانی افزود: از روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 91 تعیین اولویت برای مرحله تکمیل ظرفیت فراخوان سراسری بهمن 90 در جذب هیات علمی را آغاز می کنیم.

وی افزود: دانشگاهها 2400 رشته، گرایش – محل را اعلام کرده اند و متقاضیانی که پیش از این ثبت نام کرده اند ولی در اولویت هایی که تعیین کرده بودند به مصاحبه دعوت نشده اند می توانند یک اولویت را انتخاب کنند.

رئیس مرکز جذب هیأت علمی خاطرنشان کرد: همچنان آندسته از متقاضیان که پرداخت الکترونیکی وجه ثبت نام را انجام داده اند و نتوانسته اند اولویت های خود را تعیین کنند، می توانند سه اولویت را تعیین کنند.

وی یادآور شد: گروه دیگری که می توانند در این مرحله شرکت کنند، افرادی هستند که پرداخت الکترونیکی خود را انجام داده اند و یا آن را انجام نداده اند. افرادی که پرداخت الکترونیکی خود را انجام داده سه اولویت را می توانند انتخاب کنند و آنهایی که پرداخت الکترونیکی خود را انجام نداده اند نیز می توانند با پرداخت وجه ثبت نام سه اولویت را انتخاب کنند.

مردانی اضافه کرد: افراد متقاضی می توانند از 25 اردیبهشت ماه به مدت 10 روز مرحله تعیین اولویت خود را انجام دهند.

وی درباره میزان بررسی پرونده های جذب هیات علمی گفت: پرونده هایی که در مراحل مختلف بررسی قرار دارند در حال حاضر در مسیر بررسی قرار گرفته اند و تعدادی برای مصاحبه های علمی و گزینش های نهایی معرفی شده اند.
تکمیل ظرفیت جذب هیات علمی
اخبار روزنامه ها