فراهم شدن شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی از سراسر جهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   29 تیر 1392-20 July 2013بازدید 2462فراهم شدن شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی از سراسر جهان
متقاضیان جذب هیأت علمی از سراسر دنیا می توانند در فراخوان هفتم شرکت کنند.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از مهر، محمدرضا مردانی گفت: در هفتمين فراخوان اعضای هیات علمی، متقاضیان از سراسر دنیا می توانند اولویت های خود را انتخاب کنند و دسترسی همزمان همه متقاضیان از ویژگی های بارز این فراخوان سراسری است.

وی ادامه داد: با توجه به این که فراخوان جذب اعضای هیات علمی جدید از 20 تیر آغاز شده و به مدت 15 روز ادامه دارد، طی روزهای 20 مرداد تا 15 شهریور بررسی سوابق علمی و پژوهشی این دسته از متقاضیان آغاز می شود.

به گفته رئیس مرکز جذب هیأت علمی، دانشگاه ها این فرصت را دارند که نسبت به سوابق متقاضیان و انتخاب واجدین شرایط، ثبت نام خود را انجام داده تا اولویت ها مشخص شود.


استخدام هیئت علمی استخدام هیئت علمی در سال92 امکان شرکت در فراخوان هیئت علمی
اخبار روزنامه ها