جذب و استخدام هيات علمي و بورس دانشگاه تربيت معلم سبزوار در سال 89-

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   06 شهریور 1388-28 August 2009بازدید 4848


جذب و استخدام هيات علمي و بورس دانشگاه تربيت معلم سبزوار در سال 89-

1388 فراخوان عمومي جذب و استخدام هيات علمي و بورس دانشگاه تربيت معلم سبزوار در سال 89-1388 دانشگاه تربيت معلم سبزوار در راستاي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه و گسترش رشته هاي تحصيلي، بويژه تحصيلات تكميلي و تكميل كادر هيات علمي خود در رشته هاي ذيل از بين افراد واجد شرايط به صورت استخدام هيات علمي و اعطاي بورس تحصيلي دعوت به عمل مي آورد. متقاضيان محترم مي توانند فرم مشخصات كه در آدرس www.sttu.ac.ir موجود است را تكميل و به انضمام مدارك مورد نياز از طريق پست به دبيرخانه ي هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه به نشاني استان خراسان رضوي، سبزوار، توحيد شهر، پرديس دانشگاه تربيت معلم سبزوار، صندوق پستي 397 ارسال دارند. مهلت ارسال مدارك تا پايان وقت اداري 15/6/88 مي باشد. جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد http://www.sttu.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=110
اخبار روزنامه ها