فراخوان جذب و استخدام هيات علمي در دانشگاه سيستان و بلوچستان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   16 شهریور 1388-07 September 2009بازدید 6481


فراخوان جذب و استخدام هيات علمي در دانشگاه سيستان و بلوچستان

فراخوان جذب و

استخدام هيات علمي

در دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشگاه سيستان و بلوچستان براي

تكميل كادر هيأت علمي

خود در رشته هاي ذيل از بين افراد متخصص و واجد شرايط داراي مدرك دكتري (براي كليه رشته هاي مورد نياز) و داراي مدرك كارشناسي ارشد (براي رشته هاي خاص و حسب موافقت وزارت متبوع) براساس آيين نامه جذب هيأت علمي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري براي همكاري تمام وقت دعوت به عمل مي آورد. متقاضيان محترم مي توانند درخواست كتبي خود را همراه با مدارك مورد نياز به انضمام فرم مشخصات تكميل شده، حداكثر تا تاريخ 31/7/1388 با پست سفارشي به آدرس ذيل ارسال نمايند. جهت آگاهي بيشتر و دريافت فرم مشخصات به آدرس (www.usb.ac.ir) مراجعه نمائيد. http://www.usb.ac.ir/Upload/Files/Documents/AcademicStaff.pdf
اخبار روزنامه ها