فراخوان عمومي جذب هيات علمي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   08 آذر 1388-29 November 2009بازدید 8829


فراخوان عمومي جذب هيات علمي

دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه _ زنجان در نظر دارد به منظور تكميل كادر هيات علمي خود از دارندگان مدرك تحصيلي دكتري از دانشگاه‌هاي معتبر داخلي و خارجي به شرح جدول زير دعوت به همكاري می‌نمايد. درخواست خود را به همراه مدارك ذيل به آدرس زنجان - جاده گاوازنگ - دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان - صندوق پستي 1159-45195 با عنوان دبيرخانه هيات اجرايي جذب ارسال نماييد ست شناسي سلولي - مولكولي 3 نفر علوم زمين ژئو فيزيك 2 نفر زمين شناسي 6 نفر ژئودزي 2 نفر آب شناسي 2 نفر سنجش از دور 2 نفر فيزيك فيزيك ماده چگال فيزيك مواد نرم اپتيك اختر فيزيك و كيهانشناسي فيزيك محاسباتي فرم ثبت نام "در دونسخه به همراه مدارك مندرج در فرم" كارنامه علمي (CV) توصيه نامه از دو نفر مدرك آموزشي، پژوهشي و اجرايي
اخبار روزنامه ها