آگهي جذب هيأت علمي در مؤسسه آموزش عالي بهاران گرگان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   09 دی 1388-30 December 2009بازدید 7577


آگهي جذب هيأت علمي در مؤسسه آموزش عالي بهاران گرگان

آگهي جذب هيأت علمي در مؤسسه آموزش عالي بهاران مؤسسه آموزش عالي بهاران در راستاي اهداف آموزشي خود از ميان فارغ التحصيلان بر اساس قوانين و مقررات استخدامي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت جذب اعضاي هيأت علمي دعوت بعمل مي آورد. جهت ديدن متن آگهي استخدام به نشاني اينترنتي http://www.baharan.ac.ir مراجعه نماييد. http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/List/DispForm.aspx?ID=115
اخبار روزنامه ها