راه اندازي دبيرخانه جذب هيات علمي دانشگاه آزاد در مراکز استاني

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   28 دی 1388-18 January 2010بازدید 4763


راه اندازي دبيرخانه جذب هيات علمي دانشگاه آزاد در مراکز استاني

معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: 99 درصد دانشگاه‌هاي مرکز هر استان کشور، بزرگترين مراکز آموزشي آن استان هستند. به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي ايسنا در کرمانشاه، دکتر جعفر حسينچي، در بيست و هفتمين جلسه معاونان آموزشي واحدها و مراکز منطقه 11، با بيان اينكه در هر استان يک دبيرخانه جهت جذب هيات علمي در مرکز استان تشکيل مي‌شود افزود: اين دبيرخانه كه در بزرگترين واحد هر استان تشکيل مي‌شود، از طريق فراخوان و جذب هيات علمي، پرونده‌ها را توسط گروه‌ها بررسي مي‌كند، تا در نهايت توسط هيات جذب، تصميم گيري نهايي انجام شود. وي همچنين افزود: در رابطه با فعاليت‌هاي آموزشي، سيستم نرم‌افزاري طراحي و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شده تا از طريق آن به واحدها ارسال شود. به گفته حسينچي، تمام سرفصل‌هاي آموزشي در سايت معاونت آموزشي موجود مي‌باشد، اگر واحدها و مراکز در مورد سرفصل‌ها مشکلي داشته باشند، هر ماه شوراي آموزشي تشکيل خواهد شد و اصلاحاتي در اين رابطه صورت مي گيرد. به گزارش ايسنا، وي افزود: همچنين در حيطه اختيارات سنجش و نظارت تحولاتي ايجاد شده است. واحدهاي آموزشي روز به روز افزايش پيدا مي‌کنند و قرار بر اين است که منطقه به منطقه تحت کنترل و ارزيابي قرار گيرد و مشکلات مجموعه واحدها و مراکز آن منطقه با هم بررسي شود. وي با اشاره به تاسيس رشته ها افزود: بايد استانداردها را در ايجاد رشته‌هاي جديد در نظر بگيريم. اگر پرونده ها منظم و مرتب فرستاده شود هيچ مشکلي در رابطه با تصويب رشته هاي جديد وجود نخواهد داشت. http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1474978
اخبار روزنامه ها