اطلاعيه جذب هيأت علمي دانشگاه علوم پايه دامغان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   20 بهمن 1388-09 February 2010بازدید 2166


اطلاعيه جذب هيأت علمي دانشگاه علوم پايه دامغان

با استعانت از درگاه ايزد منان دانشگاه علوم پايه دامغان به منظور ارتقاء جايگاه علمي و توان آموزشي ، پژوهشي و همچنين تقويت کادر هيأت علمي گروههاي آموزشي از واجدين شرايط بر اساس آئين نامه جذب هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي همکاري علمي دعوت بعمل مي آورد. علاقه مندان مي توانند درخواست کتبي خود را به همراه مدارک خواسته شده و پرسشنامه موجود، حداکثر تا تاريخ 30/11/88 به آدرس ذيل ارسال نمايند. براي دريافت اطلاعات بيشتر به لينك زير مراجعه نمائيد. http://www.dubs.ac.ir/yz/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=69
اخبار روزنامه ها