فراخوان جذب هيات عملي در دانشگاه شهید بهشتی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   20 بهمن 1388-09 February 2010بازدید 4625


فراخوان جذب هيات عملي در دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود در دانشکده ها و پژوهشکده های مندرج در متن فراخوان، از بین دارندگان مدرک دکتری (.Ph.D) واجد شرایط علمی و بر اساس مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استخدام می نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه دانشگاه شهید بهشتی به نشانی http://www.sbu.ac.ir مراجعه نمایند.
اخبار روزنامه ها