تمديد جذب هيأت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم تا پايان اسفندماه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   20 اسفند 1388-11 March 2010بازدید 2490


تمديد جذب هيأت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم تا پايان اسفندماه

روابط عمومي دانشگاه اعلام کرد: جذب هيأت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم تا پايان اسفندماه تمديد شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم اين دانشگاه براي تکميل کادر هيات علمي دانشکده هاي زيرمجموعه خود و در راستاي تحقق اهداف آموزشي دانشگاه از دانش آموختگان مدرک دکتري و يا دانشجويان دکتري (علوم قرآن و حديث و زبان و ادبيات عرب) در 12 شهر مختلف بر اساس مقررات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دعوت به همکاري مي نمايد. دفتر مرکزي اين دانشگاه اعلام کرد دانشکده هاي علوم قرآني خوي ،کرمانشاه ،ميبد و دانشکده مطالعات تطبيقي قرآن شيراز فقط در رشته علوم قرآن و حديث و دانشکده هاي علوم قرآني آمل ،بجنورد ،زابل ،زاهدان ، شاهرود، مراغه و ملاير و دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد علاوه بر رشته علوم قرآن و حديث در رشته زبان و ادبيات عرب نيز هيات علمي گزينش خواهد کرد . روابط عمومي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم با اشاره به اين که اولويت در پذيرش هيات علمي با نيروهاي بومي استان هاي مذکور است اعلام کرد متقاضيان بايد با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه (WWW.QURAN.AC.IR) در صورت داشتن شرايط لازم، فرم هاي مخصوص فراخوان و ثبت نام را دريافت کرده و بعد از تکميل به همراه مدارک مورد نياز حداکثر تا پايان وقت اداري 30 بهمن 88 به آدرس (قم- خيابان 45 متري شهيد صدوقي – نبش کوچه 38 – دفتر مرکزي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم) ارسال نمايند. جهت دريافت فرم هاي مخصوص فراخوان و ثبت نام به منوي فرم هاي اطلاعاتي پايگاه مراجعه نماييد. http://www.quran.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140&newsview=460
اخبار روزنامه ها